Regulamin użytkownika

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 3majbiust.pl

obowiązujący od 01.08.2023 r.

Sklep internetowy 3majbiust.pl funkcjonujący pod adresem www.3majbiust.pl prowadzony jest przez:

3majbiust

78-200 Białogard
Pomianowo, 45A
e-mail: office@3majbiust.pl
Telefon: +48664992895
NIP: 6721696182
Nr konta bankowego: 29109026460000000116427140

SPIS TREŚCI

§ 1. Składanie i realizacja zamówień
§ 2. Ceny towarów
§ 3. Modyfikacja składanych zamówień
§ 4. Formy płatności
§ 5. Czas realizacji zamówienia
§ 6. Brak zgodności Towaru z umową i reklamacje
§ 7. Gwarancja
§ 8. Prawo odstąpienia od umowy
§ 9. Dane osobowe
§ 10. Wystawianie recenzji
§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 12. Postanowienia końcowe

SŁOWNICZEK

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy www.3majbiust.pl oraz zamówień telefonicznych i mailowych.

Sklep – sklep internetowy 3majbiust.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.3majbiust.pl, dane kontaktowe zawarte są w sekcji O nas

Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej www.3majbiust.pl i oznaczone jako dostępne;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.

Status Konsumenta – status konsumenta posiada każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna dokonująca czynność prawną bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.3majbiust.pl.

Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem firmy wybranej przez Klienta spośród wymienionych w Regulaminie.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep po przygotowaniu zamówienia dostarczy Towar Klientowi.

Cena sugerowana – sugerowana przez wydawcę lub dostawcę detaliczna cena sprzedaży produktu.

Towar – produkt oferowany do sprzedaży we wszystkich kategoriach Sklepu.

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych we współpracy z serwisem https://www.cashbill.pl/

§1. Składanie i realizacja zamówień

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w § 1, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru i Regulaminie znajdujących się na stronie www.3majbiust.pl/. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w § 1, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach uzgodnionych w trakcie rozmowy telefonicznej lub mailowej i Regulaminie.

2. Klient, zamierzający nabyć Towar, może złożyć zamówienie w trzech trybach:

        1) za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.3majbiust.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia:

            a) po zarejestrowaniu się - w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu - w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w Sklepie,

            b) bez rejestracji (szybkie zakupy);

        2) e-mailowo – przesyłając e-mail na adres office@3majbiust.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając w ww. wiadomości następujące informacje:

            - zamawiany Towar,

            - ilość zamawianego Towaru,

            - imię, nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, e-mail,

            - w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u - jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego, stosowne oświadczenie w tym zakresie,

            - sposób dostawy,

            - forma płatności,

            - adres dostawy,

            - w przypadku składania zamówienia przez Klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu;

       3) telefonicznie – wykonując połączenie telefoniczne na numer zawarty w sekcji O nas od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych na stronie www.3majbiust.pl i podając w rozmowie telefonicznej następujące informacje:

            - zamawiany Towar,

            - ilość zamawianego Towaru,

            - imię, nazwisko lub firma, adres do wysyłki lub wybraną do odbioru paczki księgarnię, numer telefonu,

            - w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u - jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego, stosowne oświadczenie w tym zakresie,

            - sposób dostawy,

            - forma płatności,

            - w przypadku składania zamówienia przez Klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu.

3. Klient, składając zamówienie przez stronę internetową Sklepu, chcący nabyć Towar, wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.

        W trakcie składania zamówienia przez stronę internetową Sklepu, Klient przechodzi przez wskazane etapy:

        1) wybiera zamawiane Towary i ich ilość,

        2) wybiera sposób dostawy,

        3) wybiera formę płatności,

        4) wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta),

        5) poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje,

        6) w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u - jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego,

        7) wpisuje kod rabatowy i oddzielnie akceptuje Regulamin Kodów Rabatowych, jeśli posiada uprawnienia do kodu rabatowego udzielone przez Sklep,

        8) potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

            Złożenie zamówienia na Towar jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie elektronicznej faktury VAT oraz na otrzymanie innych niż faktura dokumentów dotyczących sprzedaży (jeżeli wystąpią).

4. Po złożeniu zamówienia w sposób określony w § 1 Sklep przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według następujących zasad:

        1) zamówienia przez stronę internetową Sklepu

        Klient zarejestrowany i niezarejestrowany otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sklep, a w przypadku zakupów z płatnością przy odbiorze także z prośbą o potwierdzenie zgodności danych w złożonym zamówieniu, po wpływie do Sklepu potwierdzenia zgodności danych w zamówieniu, zostaje ono przekazane do realizacji.

        2) zamówienia złożone poprzez e-mail

        Klient dokonujący zakupów otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

        3) zamówienia telefoniczne

        Klient dokonujący zakupów z płatnością przy odbiorze (jedyna dostępna forma w tym trybie zgodnie z § 4 ust. 3 lit. b Regulaminu) otrzymuje (w trakcie rozmowy telefonicznej) potwierdzenie treści proponowanej umowy. po złożeniu przez Klienta oświadczenia dotyczącego zawarcia umowy, Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które zostaje przekazane do realizacji.

6. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiany dokument sprzedaży, przy czym:

        1) w przypadku zakupu Towarów przez Sklep lub za pośrednictwem email faktura zostanie przekazana Klientowi w formie elektronicznej na wskazany prze Klienta adres email.

        2) w przypadku zakupu Towaru przez telefon faktura zostanie dodana do zamówienia w formie tradycyjnej - papierowej.

        Klient, kupujący więcej niż jeden Towar, chcący otrzymać odrębne faktury na poszczególne Towary lub na inne dane Kupującego, powinien złożyć odrębne zamówienia na Towary objęte poszczególnymi fakturami.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy. 

8. Liczba sprzedawanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.

9. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

10. Opłata za połączenie z numerem telefonu zawartym w sekcji O nas jest zgodna ze stawką przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.

11. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą
o usunięcie konta na adres mailowy office@3majbiust.pl. W przesłanej wiadomości mailowej należy podać adres e-mail, na który konto zostało zarejestrowane.

12. Sklep uprawniony jest do zablokowania konta Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich w szczególności praw na dobrach niematerialnych, dóbr osobistych osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego regulaminu.

13. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. W przypadku zablokowania konta Klienta, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają̨ anulowane.

14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za złożone oraz opłacone zamówienia na Towar w sytuacji gdy stan Towaru w Sklepie zostanie wyczerpany. W przypadku zamówień, które zostały opłacone wpłacona przez Klienta kwota zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, otrzymania środków na konto Sklepu, na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność lub na wskazany przez Klienta numer konta.

§ 2. Ceny towarów

1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym Towarze.

2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny: 

         - wyrażone są w złotych polskich,

         - zawierają podatek VAT,

         - nie zawierają kosztów przesyłki. 

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Klient oprócz ceny za Towar zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.

5. Klient nie jest zobowiązany do złożenia gwarancji finansowych wykonania umowy.

6. Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym obowiązują w ofercie internetowej, sprzedaży e-mailowej lub sprzedaży telefonicznej.

7. Każdorazowa akcja promocyjna przeprowadzana w Sklepie internetowym w regulaminie promocji określa warunki i zakres przeprowadzanej akcji promocyjnej, w szczególności czy dotyczy sprzedaży on-line, e-mailowej lub sprzedaży telefonicznej.

§ 3. Modyfikacja składanych zamówień

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu przyjętym przez Sklep do realizacji do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Po przygotowaniu zamówienia do wysyłki, konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail office@3majbiust.pl. Klient dokonujący modyfikacji zamówienia otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem modyfikacji zamówienia.  

3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.

4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność lub na wskazany przez Klienta numer konta.

§ 4. Formy płatności

Zasady realizacji płatności opisane są w sekcji Zasady płatności.

§5. Czas realizacji zamówienia

1. Na stronie Sklepu przy każdym Towarze podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego Towaru. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim Sklep przekaże zamówiony Towar do wysyłki do Klienta, nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia Klientowi za pośrednictwem wybranej formy dostawy. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie czas: dostępności towaru + przewidywany czas dostawy, i nie może przekraczać 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy.

W razie opóźnienia Sklepu z realizacją zamówienia w terminie 30 (trzydziestu) dni, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.

2. Wysyłka Towarów o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych Towarów. W przypadku złożenia zamówienia na Towary, w których przynajmniej 1 (jeden) z nich ma termin dostępności dłuższy niż 7 (siedem) dni, Sklep podczas procesu zakupowego w koszyku zaoferuje Klientowi podział zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania.

3. Towary objęte zamówieniem złożonym przez stronę internetową Sklepu dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub za pośrednictwem paczkomatu, zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy.

    a. Towary objęte zamówieniem e-mailowym dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub operatora systemu paczkomatów, zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy.

    b. Towary objęte zamówieniem telefonicznym dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy.

4. Termin otrzymania przez Klienta Towaru uzależniony jest od rodzaju Towaru i – w przypadku Towarów, wybranego przez niego sposobu dostawy i wynosi:

    1) w przypadku sprzedaży Towarów:

        a) w Polsce:

           - za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka biznesowa): 3-5 dni roboczych + czas dostępności towaru;

           - za pośrednictwem kuriera: 1 dzień roboczy + czas dostępności towaru;

           - w Paczkomacie (dostawa towaru do wybranego Paczkomatu): 1-2 dni robocze + czas dostępności towaru;

        b) w krajach Unii Europejskiej:

           - za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka ekonomiczna): 7-21 dni roboczych + czas dostępności towaru;

        c) w krajach poza Unią Europejską:

           - za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa): 21-60 dni roboczych + czas dostępności towaru;

5. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności. Cennik zawierający koszty dostawy jest dostępny pod adresem www.3majbiust.pl.

§6. Brak zgodności Towaru z umową i reklamacje

1. Sklep oświadcza, że dostarczane Towary są oryginalne i bez wad. Sklep ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w szczególności w przepisach Ustawy o prawach konsumenta oraz poniżej.

2. Sklep może dokonać wymiany w miejsce naprawy lub naprawy w miejsce wymiany, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu.

3. Sklep może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, jeżeli zarówno naprawa jak i wymiana Towaru będzie niemożliwa lub wiązać się będzie z nadmiernymi kosztami dla Sklepu. W takiej sytuacji Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 4 poniżej.

4. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru lub odstąpieniu od umowy, gdy:

    1) Sklep odmówił dokonania naprawy lub wymiany albo nie doprowadził Towaru do zgodności w rozsądnym czasie od chwili złożenia reklamacji oraz bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

    2) mimo naprawy lub wymiany Towar nadal pozostaje niezgodny z umową;

    3) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.

5. Klient może odstąpić od umowy tylko w przypadku, gdy niezgodność Towaru z umową jest istotna.

6. Reklamacja lub żądanie doprowadzenia Towaru z umową może zostać złożona:

    1) pocztą – na adres wskazany w ust. 7 poniżej,

    2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@3majbiust.pl,

7. W celu zgłoszenia reklamacji lub żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z umową Klient może skorzystać z adresu email: office@3majbiust.pl.

8. W przypadku złożenia reklamacji lub żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Klient niezwłocznie odsyła reklamowany Towar na wskazany w sekcji O nas adres, z dopiskiem „Reklamacja”.

9. Sklep dokonuje zwrotu kosztów nadania przesyłki zawierającej reklamowany Towar na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.

10. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia, przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

11. Reklamacje Klienta są rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. Nie uchybia to obowiązkom Sklepu związanym z odpowiedzialnością za zgodność Towaru z umową.

12. Jeżeli Sklep uzna żądanie Klienta to:

      a) w przypadku żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z umową – Sklep dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili otrzymania żądania i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

      b) w przypadku odstąpienia od umowy - Sklep zwraca Klientowi cenę za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania;

      c) w przypadku obniżenia ceny – Sklep zwraca Klientowi kwotę należną z tytułu obniżenia ceny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

13. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego Towaru w zamian za Towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.

§7. Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Dokument gwarancyjny jest każdorazowo dostarczany w opakowaniu razem z zakupionym Towarem (o ile towar ten jest objęty gwarancją producenta).

2. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

3. W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar posiadający wady:

    a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym, albo do Sklepu;

    b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 6 Regulaminu.

§8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie wyłącznie do Klienta posiadającego Status Konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

2. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie podanymi w sekcji O nas. Po przygotowaniu zamówienia do wysłania, Klient może odstąpić od umowy na zasadach określonych w ust. 3-6 poniżej.

3. Klient może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia:

     a) odebrania Towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią,

     b) odebrania ostatniego Towaru, w przypadku zamówień więcej niż jednego Towaru dostarczanych partiami,

     c) zawarcia umowy dla pozostałych umów.

         Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej), datę zawarcia umowy/odbioru Towaru, imię, nazwisko oraz adres odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia, oraz stwierdzenie dotyczące odstąpienia od umowy ze Sklepem, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej - powinno być podpisane.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej albo przy pomocy poczty elektronicznej na adres zawarty w sekcji O nas z dopiskiem: "zwrot".

5. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient powinien dokonać zwrotu Towaru na wyżej wskazany adres.

6. Odstępujący od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru związane z dostarczeniem Towaru do Sklepu.

7. Klient może przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze zwracanym towarem z zachowaniem terminu określonego w ust. 3.

8. Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył przy płatności, chyba że odstępujący od umowy wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 9, 10 i 11 poniżej.

9. Jeżeli dostawa Towaru do Klienta nastąpiła w sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu odstępującemu od umowy poniesionych przez niego kosztów przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od odstępującego od umowy do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez odstępującego od umowy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§9. Dane osobowe

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia przez Klienta, obsługi i realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są pod adresem w sekcji Polityka prywatności.

§10 Wystawianie recenzji

1. Klient może dobrowolnie przekazać recenzję dotyczącą Towarów oferowanych przez Sklep.

2. Sklep po dokonanych zakupach wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie recenzji.

3. Wystawione przez Klienta recenzje są publikowane w Sklepie i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep.

4. Wystawienie recenzji nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sklepu, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sklepu lub osób trzecich.

5. Wystawiona recenzja może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora po kontakcie ze Sklepem pod adresem e-mail: office@3majbiust.pl.

6. Sklep może usunąć recenzję, jeśli uzna, że zawiera ona treści wulgarne, naruszające prawo (w szczególności dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej Sklepu lub osób trzecich), postanowienia Regulaminu lub wg własnego uznania.

7. Sklep nie prowadzi weryfikacji publikowanych recenzji pod kątem tego, czy ich autorzy są rzeczywistymi nabywcami i użytkownikami recenzowanych produktów.

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   - Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

   - Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem,

   - Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

   - Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

§12. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2023 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

4. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione. Szczegóły dotyczące wykorzystywania cookies zawarte są w sekcji Polityka prywatności dostępnej na stronie Sklepu pod adresem www.3majbiust.pl

5. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.